Timmerkojan. Foto Tomas Kristoffersson.

2022-02-14

Upprustning av tur och vandringsleder

Destination Vemdalen har tilldelats projektpengar för tur och vandringsleder på 3 miljoner kronor. Vi fick en pratstund med projektledaren Magnus Larsson för att reda ut historien bakom och ansvarsfrågan. Vad ingår i projektet egentligen och vad är det som står helt utanför.

Allt sedan tur, vandringsleder, raststugor och skyltning sattes upp i området någon gång under 70-talet, har Härjedalen och Bergs kommun tagit ansvaret för skötsel och underhåll. Lederna går över privata marker, där kommunerna har haft muntliga nyttjanderättsavtal med markägarna.

Någon gång i början av 2010-talet upphörde Bergs kommun med skötseln och underhållet av lederna på Storhogna och Klövsjösidan och hade då inte någon annan aktör att lämna över ansvaret till. 

På Härjedalssidan (Vemdalsskalet – Björnrike) fortsatte kommunen med skötsel och drift fram till 2018. Då ville Härjedalens kommun lämna över ansvaret till destinationsbolaget under en treårsperiod mot en ersättning på 150 000 kronor per år. Destinationsbolaget påtog sig ansvaret och fick då även med sig Bergs kommun som ersatte bolaget med 75 000 kronor per år. 

Under den här treårsperioden har de utöver ersättningen från kommunerna, även löpande sökt projektmedel för att kunna upprätthålla någon slags lägsta nivå på lederna. Det har framförallt handlat om skyltning, ledkryss och ett visst underhåll som har skötts av ideella krafter.

Samtidigt har besökstrycket i området under de tre senaste åren ökat markant, med slitage på den känsliga fjällnaturen som följd. Markägarna där lederna går över började hissa varningsflagg, när fjäll och skogsterräng påverkades allt mer. När ersättningen från kommunerna skulle upphöra sökte destinationsbolaget stöd, för att skydda markerna och fortsatt kunna behålla lederna runt om på fjället i samförstånd med markägarna på ett hållbart sätt. 

2020 blev destinationsbolaget beviljad ett stöd på tre miljoner kronor. Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, där även Region Jämtland-Härjedalen och näringslivet i Vemdalen är medfinansiärer. Projektet löper under tre år och skall vara avslutat under 2023. 

Magnus Larsson tillsattes som projektledare 2021. Han har ett för uppgiften gediget CV. Magnus är utbildad jägmästare och har jobbat många år i skogsindustrin med bland annat markägarfrågor. Han har forskat på skoglig planering. Som orienterare, längdåkare och jägare är han van vid att röra sig terräng. Han driver numera ett eget företag som konsult där han är ansvarig för tre naturreservat vid norrlandskusten. Där är han skötselentreprenör för stigar och leder. 

De leder som ingår i projektet är de som finns med i destinationsbolagets tur- och vandringskartor. Det handlar om totalt 12 mil med sexton vandringsleder och nio vinterturleder. Cykling, skoterleder eller pistade längdspår ingår inte.

De spänger som är utlagda på vandringslederna är inte bara till för att göra vandringen bekväm. Den skyddar också markerna från slitage. Vandrarna söker andra vägar när spången blir gammal, rutten och går sönder. Det gör att stora ytor då blir nertrampade. I projektet ingår underhåll och restaurering av spång, men också broar, ledkryss, raststugor, gapskjul, torrdass, skyltning och informationstavlor. 

– I somras började vi byta ut den spång som var dålig på lederna längs Röjån mot Fallmorafallet. Men även leden Vemdalsskalet-Jaktstugan och bort mot Oxsjön. Totalt behöver vi byta ut tre kilometer uppruttnad spång. Till sommaren jobbar vi vidare med lederna på Storhogna, kring Vemdalsskalet och Björnrike, berättar Magnus.

Fallmorafallet är en av de största besöksmålen i området, där leden går över en fäbodvall med privata stugor. Där har markägarna besvärats av besökare som klampar in i hus och på tomter. Leden kan behövas dras om när besökstrycket nu ökat. Det här är också frågor som ingår i projektet och som Magnus kommer jobba vidare med tillsammans med markägarna.

Under höstarna kommer också fler och fler till området föra att plocka bär och svamp. Då bedrivs jakt i fjällen. Magnus har därför kontaktat jägarna i området för att enas om hur de bättre ska informera och kommunicera ut mot gästerna, när och var jakt bedrivs. Det här är viktigt för att de ska bli tryggt för jägarna och säkert för gästen.

 

Pistade längdspår

Längdspåren vid spårcentralerna i Björnrikes, på Vemdalsskalet, Storhogna, Klövsjötoppen, förbindelsespåren emellan, samt elljusspåret vid Hotell Klövsjöfjäll och Blästervallen i Björnrike sköts och prepareras avSkistar. Spåren går på privat mark och det är Skistar tillsammans med de berörda markägarna som skapat nyttjandeavtal. Spåren utanför det området; Vargen, Klockarfjället och Vemdalen by är spår som sköts av ideella föreningar. Där finns anslag om och Swishbetalning när man nyttjar spåren. Pistade spår är inte destinationsbolagets ansvarsfråga och ingår inte i det pågående projektet.

 

Skoterleder

Skotertrycket har ökat under de senaste tre åren i ett litet fjällområde som också är renbetesland. Det har också fört med sig en del överträdelser av terrängkörningslagen, med skador på skogsplanteringar och förstörda marker utanför lederna. Många vill nu att skoteråkningen ska regleras. Det är ett myndighetsbeslut, där kommunerna Härjedalen och Berg tillsammans jobbar med att lösa frågan. Med andra ord är det inte destinationsbolagets ansvarsfråga och ingår inte i det pågående projektet. De befintliga skoterlederna i området sköts av ideella föreningar som finansierar verksamheten med ledbevis, som skoteråkarna betalar till föreningarna.

 

Cykling

Cyklingen på fjället har också ökat, vilket har medfört att många markägare undanber sig cykling, till föjld av ett ökat markslitage. Att cykla i naturen ingår i allemansrätten under förutsättning att man inte stör eller förstör. Men fjällterrängen är skör och det är då svårt att undvika markskador. Vemdalen hänvisar därför gästerna till områdets pumptracksbanor, till grusvägar och till Åsarna som har tillrättalagda cykelleder på stigar. Cykelleder ingår inte i det pågående ledprojektet.

Projektledare Magnus Larsson. Foto: Kenneth Grym

Fallmoran är en av de största besöksmålen området, där leden går över en fäbodvall med privata stugor. Där pågår ett arbete om att dra om leden. Foto Susanne Vestman

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår